Free cookie consent management tool by TermsFeed Sådan konstrueres en tilbygning | Opgavebeskrivelser

Opgavebeskrivelser - sådan konstrueres en tilbygning

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejlede pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med projektet

Beregn prisen her

Her kan du læse en overordnet beskrivelse af opgaverne ifm. byggeriet af en ny tilbygning. Vær opmærksom på, at dette er en overordnet vejledning – din specifikke byggeproces kan variere fra denne, alt efter hvilken type tilbygning du skal have bygget.

1. Skitsering, myndighedsbehandling og projektering

Faggruppe: Arkitekt eller bygningskonstruktør

Før en tilbygning kan bygges, skal der laves planer, tegninger og beskrivelser, og der skal indhentes indhentes byggetilladelse hos kommunen.

Typisk får man en arkitekt, bygningskonstruktør eller en anden kompetent fagperson til at tegne tilbygningen, lave arbejdsbeskrivelser og udarbejde materialet til myndighedsbehandlingen (ansøgning om byggetilladelse).

Læs mere om forberedelsesprocessen her

2. Fundament og kloakering

Faggruppe: Murer og kloakmester

Første opgave ifm. byggeriet af en tilbygning er kloakering og fundering. Fundamentet er det, der bærer huset, og derfor skal det være stabilt – ellers risikerer man sætningsskader senere hen.

Kloakering er kun relevant, hvis du eksempelvis skal have et badeværelse i tilbygningen eller et andet rum med kloakafløb.

Der findes forskellige måder at fundere på – hvilken metode, der vælges, afhænger bl.a. af forholdene på din grund. Overordnet set etablerer man typisk enten et stribefundament eller et punktfundament i beton, fundablokke eller lignende.

Et punktfundament går ud på, at der støbes fundament på enkelte punkter ved den nye tilbygnings ydervægge, som den kan hvile på. Et stribefundament er, når der støbes fundament i striber langs den nye tilbygnings ydervægge og bærende indervægge, som tilbygningen hviler på.

Du kan læse mere om fundering og fundamenter her

3. Opbygning af terrændæk og bærende vægge

Faggruppe: Murer og/eller tømrer

Terrændækket er det "gulv", der bygges direkte ovenpå jorden. Nutildags opbygges terrændækket, så det beskytter tilbygningen mod kulde, fugt og radonstråling fra jorden. Terrændækket består typisk af et stabiliserende og planerende gruslag, et isolerende lag, en radonspærre, armeret beton, en fugtspærre og til sidst gulvbelægningen.

Læs mere om terrændæk her

Herefter etableres ydervæggene og de bærende indervægge. Disse kan opmures i mursten eller lecablokke, eller de kan konstrueres i træ. Ydervæggene består typisk af et indre og et ydre lag med et isolerende og fugtspærrende lag imellem.

4. Etablering af tagkonstruktion og tag

Faggruppe: Tømrer

Tagkonstruktionen kan bygges på forskellige måder, eksempelvis som et træskellet. Dette afhænger af tagtypen, du vælger.

Herefter dækkes tagfladen med tagbelægning – det kan eksempelvis være tegl, bølgeeternit, tagpap, et ståltag eller lignende. Der etableres evt. også et undertag, der forhindrer vind og vejr i at trænge ind i tilbygningen.

5. Montering af vinduer og døre

Faggruppe: Tømrer

Vinduer og døre monteres i facaden, så de slutter tæt og gør klimaskærmen komplet.

6. Installationer – el og VVS

Faggruppe: Elektriker og VVS

Både el og VVS er opgaver, der kræver autorisation. Du må altså ikke selv etablere el eller føre rør i den nye tilbygning.

Elektrikeren sørger for at føre el-ledninger i vægge og loft og etablerer stik- og lyskontakter. Elektrikeren installerer også belysning eller lampeudtag.

VVS-installatøren fører vand- og varmerør. Hvis du har valgt at opvarme tilbygningen med gulvvarme, etableres dette ifm. terrændækket. Ellers installeres der radiatorer og – hvis der er badeværelse i tilbygningen – rør, toilet og afløb i badeværelset eller vådrummet.

7. Skillevægge og indvendig istandsættelse

Faggruppe: Tømrer, maler og evt. murer

Nu kan der etableres lette indervægge – også kaldet skillevægge – og loft. Dette gøres typisk ved hjælp af træskeletter, isoleringsmateriale og gipsplader, der skrues fast på vægge og lofter.

Maleren spartler gipsvægge og lofter og sætter filt/væv op, tapetserer eller maler. Der lægges gulv – eksempelvis træ- eller flisegulv, og der monteres fodpaneler, vindueskarme og lignende.

Sådan beregner du din vejledende pris på en ny tilbygning

tilbygning.prisberegning.dk